09مهر 1402

قانون تسهیل غیر از اینکه نظم حقوقی کشور را به هم خواهد زد، هیچ خروجی دیگری نخواهد داشت

🔹 کیانی نایب رئیس اسکودا: 

قانون تسهیل غیر از اینکه نظم حقوقی کشور را به هم خواهد زد، هیچ خروجی دیگری نخواهد داشت

🔹برای برهم زدن ساختار نظامی همچون کانون وکلای دادگستری با سابقه ۱۰۰ ساله و کانون سردفتران با سابقه ۸۰ ساله که با مبنای علمی شکل گرفته اند، قانونی توصیب کردند که براساس آن افرادی که متخصص نیستند، صلاحیت علمی ندارند، وارد می شوند و حقوق مردم هم بازیچه قرار می گیرد.

🔹در کشور کمبود وکیل نداریم، در حال حاضر حدود ۶۰ هزار نفر وکیل در کانون وکلا و حدود ۴۰ هزار نفر در کانون مرکز داریم و آنچه که درباره کمبود وکلا عنوان می شود منطبق بر آمار علمی و واقعیت ها نیست. آیا یک نفر پیدا می شود بگوید من کار علمی پژوهشی و تحقیق میدانی انجام دادم و کمبود وکیل داریم؟ چنین تحقیقی تاکنون انجام نشده است.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.org  وبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛