01مهر 1402

به اطلاع کلیه کارآموزان محترم پذیرفته شده سال ۱۴۰۰ که مرحله اول کارآموزی وکالت را باموفقیت طی نموده اند میرساند:

جهت دریافت نامه تعرفه آنان به معاونت محترم  آموزش دادگستری و شروع دوره دوم از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ظهر  روز دوشنبه  مورخ ۳ / ۷ / ۱۴۰۲ به مدیر داخلی کانون مراجعه فرمایند.
عدم مراجعه در مهلت مقرر ضمانت اجرایی مصرحه در آیین نامه را موجب  خواهد شد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.org  وبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛