27مهر 1402

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در خصوص وقایع غزه

🔹بشر امروز بر خود می بالد که هزاران سال پیش توجه به حقوق انسانی توسط فرزانگانی بنیان گذاری شد که «انسان» و «عالم انسانی» محور اندیشه و گفتمان آنان بود ، دستاوردهای به جای مانده از آن روزگار که می توان نمود آن را در مفاهیم پر ارزشی همچون «حقوق بشر» مشاهده کرد ، موجبی شد برای فخر و سیادت جوامعی  که امروزه خود را پیشگام و پیشاهنگ این مفاهیم تلقی می کنند.

 میراث ماندگار بشریت که نتیجه اندیشه ورزی انسان های والا در طول تاریخ است منادی تحقق حق حیات و زیست شایسته برای همه انسان هاست ، این «حق» نه قوم و قبیله و جغرافیا می شناسد ، نه با سیاست های غیر انسانی و منفعت طلب و تبعیض آمیز سنخیتی دارد و نه انسان ها را در حصار خط کشی های مجازی بشر ساخته قرار می دهد ، این حق فارغ از هر نگاه و نگرشی به دنبال استقرار جامعه ای پایدار مشحون از صلح و عدالت و کرامت است .

شوربختانه این روزها بر خلاف تمامی موازین حقوق بشر ، در سرزمین فلسطین شاهد تاراج انسانیت و به محاق رفتن دستاوردهای چند هزار ساله بشری هستیم. به خاک و خون کشیدن زن و کودک و غیر نظامی ، آوارگی تحمیلی بر دهها هزار فلسطینی ساکن در نوار غزه، آنهم در شرایطی که ساکنان آن از دسترسی به امکانات اولیه نظیر آب شرب و غذا و دارو محروم هستند ،بمباران گسترده مناطق مسکونی غزه که منجر به اعمال نوعی  پاکسازی قومی خواهد شد، موجبات یاس و شرمساری جامعه بشری در برابر چنین اعمال دهشتناکی است. از سوی دیگر طرف های درگیر، عزم جدی در برقراری صلح و توقف کشتار ندارند و همین امر افق بسیار تاریکی را به سبب احتمال گسترده تر شدن سایه ی جنگ در خاورمیانه پدیدار نموده است.

 اقدامات جاری، مصداق بارز نقض ماده ۱۱ کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.افزون بر این، قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل نیز بر ایستادگی در برابر نسل کشی ، جنایات جنگی و پاکسازی قومی تاکید می کند. 

هنگامه ای که این روزها در فلسطین جاری است زاییده تمامیت خواهی و اشتهای سیری ناپذیر دیو سیاست است که چنگال اهریمنی خود را در کالبد مردم نحیف خاورمیانه فرو برده و همه مولفه های انسانی را قربانی زیاده خواهی قدرتمداران نموده است.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه، ضمن ابراز همدردی با مصیبت های حادث شده بر زنان و کودکان و غیر نظامیان درگیر در این جنگ و محکوم نمودن کشتار انسانها ، در وهله نخست از طرفین درگیر می خواهد با خویشتن داری مانع ادامه درگیری های خونین شوند. هم چنین از تمام سیاست مداران و بازیگران اثرگذار می خواهد که با میانجی گری فوری و موثر، اقدام معناداری در برقراری صلح فی مابین اتخاذ نمایند. یقینا دمیدن در تنور تنش ها ، حق حیات انسان های بی گناه بی شماری را به خطر انداخته و موجبات خشم و انزجار ملت های منطقه و جامعه جهانی را فراهم می سازد.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه