14آبان 1402

**اطلاعیه**

قابل توجه متقاضیان ورودی 1402

لطفا در خصوص استعلام پزشکی قانونی: ابتدا فرم مربوطه را از کارتابل دریافت(در بالای فرم باید عکس متقاضی الصاق گردیده باشد) و در یکی از روزهای تعیین شده به سازمان پزشکی قانونی جهت پذیرش مراجعه فرمایید.

در صورتی که پاسخ استعلام شخصا تحویل متقاضی گردد انرا نگه داشته طی اطلاعیه ای که متعاقبا اعلام می گردد از شما دریافت می گردد.

لطفا متقاضیان فقط براساس روزهای تعیین شده ذیل  به سازمان پزشکی قانونی مراجعه نمایند.

لینک دانلود