26آبان 1402

حضور اعضای هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در دومین روز از همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

حضور اعضای هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در
دومین روز از همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در هرمزگان در دو نوبت صبح و عصر ۱۴۰۲/۸/۲۵

🔹نتیجه ی مذاکرات متعاقبا به محضر همکاران اعلام خواهد گردید .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.com  وبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━