16فروردین 1403

حضور ارزشمند همکاران گرامی در کمیسیون معاضدت کانون وکلای کرمانشاه در تاریخ۱۵/ ۱/ ۱۴۰۳

🔹حضور ارزشمند همکاران گرامی در  کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در محل این کانون جهت ارائه خدمات حقوقی ومعاضدتی رایگان به همشهریان گرامی در تاریخ۱۵/ ۱/ ۱۴۰۳

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛