27فروردین 1403

جلسه اول مرحله نیمه نهایی دادگاه نمادین کارآموزان ورودی ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در مورخه ۱۴۰۳/۱/۲۵

🔹جلسه اول مرحله نیمه نهایی دادگاه نمادین کارآموزان ورودی ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در مورخه ۱۴۰۳/۱/۲۵  با همراهی کمیسیون کارآموزی و همکاری مسئولین محترم دادگستری استان، به ترتیب ذیل برگزار گردید:

شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی :  

گروه دادگران ( وکلای خواهان )؛
ساحل عباسی
مریم میرعزیزی

گروه وکلای فرهیخته ( وکلای خوانده )؛
الناز زنگیشه ای
علی رستمی
عبدالرضا حسینی

در پایان  گروه وکلای فرهیخته به مرحله فینال راه یافتند .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛