27فروردین 1403

اعلام محکومیت انتظامی تعدادی از وکلای پایه یک کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه