25اردیبهشت 1403

انتخابات هیات رئیسه سال دوم کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در تاريخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ در محل کانون وکلای دادگستری کرمانشاه...

🔹انتخابات هیات رئیسه سال دوم کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در تاريخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ در محل کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با حضور کلیه ی اعضای هیات مدیره برگزار شد
🔹در این جلسه سرکار خانم سمیه اکبری ، آقای علی اسدی و آقای سیامک آرین پور مراتب کاندیداتوری خویش جهت تصدی سمت رياست کانون را اعلام نمودند .
🔹پس از رای گیری با توجه به عدم کسب نصاب مقرر در آیین نامه اجرایی لایحه استقلال ،انتخابات به جلسه دوم موکول گردید و با برگزاری جلسه ی دوم واعلام کاندیداتوری آقایان علی اسدی و آقای سیامک آرین پور ، آقای علی اسدی با کسب سه رای به عنوان رئیس کانون انتخاب شدند .
🔹در این جلسه متعاقبا انتخابات سمت نایب رئیسی و بازرسی نیز برگزار و سرکار خانم سمیه اکبری با کسب ۴ رای به عنوان نایب رئیس کانون  وآقای بیژن قنبری نیز با کسب ۴ رای به عنوان بازرس کانون و همچنین خانم سمیه اکبری با حفظ سمت نایب رئیسی به عنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب گردیدند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛