29اردیبهشت 1403

حضور جناب آقای بیژن قنبری در جلسه ی شورای اجرایی اسکودا ۱۴۰۳/۲/۲۷

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛