12خرداد 1403

متن کامل اطلاعیه

اطلاعیه
به اطلاع کارآموزان محترم پذیرفته شده سال 1402 که معاذیر موجهی درخصوص عدم طی دوره کارآموزی در محل اشتغال دارند می رساند درخواست های خود که متضمن این امر است را  تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 1403/03/17 به ریاست محترم کانون تسلیم تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای کرمانشاه