23خرداد 1403

نخستین جلسه از مرحله مقدماتی دادگاههای نمادین به همت کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

🔹نخستین جلسه از مرحله مقدماتی دادگاههای نمادین به همت کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با تصدی ریاست محترم شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه برگزار گردید؛

🔹در این جلسه دو گروه ره جویان عدالت بعنوان وکلای خواهان و دادفر بعنوان وکلای خوانده به ارائه دفاعیات پرداختند که در نهایت گروه دادفر حائز نمره برتر گردید.

🔹اعضای گروه ره جویان عدالت: خانم ها سعیده امینی و فاطمه پارسا اصل و آقای علیرضا صفری

🔹اعضای گروه دادفر: خانم ها فاطمه احمدیان، فاطمه مولائی و سروه مرادی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛